Reakcie na predstavenie

"Brilantne zvládnutý program "Čierno – biely svet“ predvedený súborom Vranovčan 22.3.2014 z DK ZH v Bratislave, ukazuje jednu z ciest, akým spôsobom môžeme tvorivo pracovať s folklórnymi prejavmi a na ich základe vytvárať zaujímavé a citovo silno pôsobiace ucelené programy, plné humoru, ale aj smútku, radosti, krásy, slovom poetickosti ľudského životného diania. Je on výsledkom nesmierne mravčej práce jeho autorov, ale aj všetkých účinkujúcich a je zároveň dôkazom ich veľkej lásky k hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia. Vranovčan znovu potvrdil, že patrí medzi avantgardné slovenské folklórne súbory a myslím si, že nielen slovenské. Za krásu a radosť, ktorú šírite všade, kde účinkujete Vám Vranovčanom patrí hlboká poklona!"

Juraj Kubánka
dlhoročný choreograf a tanečník SĽUK-u
jeden z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku

"Priatelia, málo kto si po sobotňajšom úspechu FS Vranovčan vie predstaviť, čo sa mladým ľuďom pod patrónom Petra Kocáka v ten večer podarilo. Bol to koncentrát čistej zemplínskej energie pretavený v úchvatnom tanečnom i hudobnom kumšte. Nedávno som bol na Ôsmy svetadiel od Durovčíka a bola to paráda, ale to, čo predviedol Vranovčan môže isť zajtra do Las Vegas.
Čierno-biely svet je to najlepšie čo som kedy videl od FS Vranovčan. Kompaktné tanečno-hudobné divadlo. Strhujúce tempo čarovného zemplínskeho folklóru pomiešané s rómskym, je zaujímavým poznaním pre každého, kto to uvidí. Vranovčania dokázali, že folklór sa dá robiť aj ozvláštneným spôsobom, ktorý svojou inovatívnou formou, čistou energiou a neskutočným tanečným a hudobným kumštom zasiahne hlboko každého.

V ten večer nebolo potrebné hovoriť o formálnych nedostatkoch, bol by to hriech. To, čo sa v ten večer udialo, sa veľakrát neopakuje, to poznám z divadelných čias. Koncentrovať energiu, rozposlať úprimné nadšenie pre to, čo robíme, je oveľa dôležitejšie ako okrajové nuansy, ktoré sú niekedy sympatickejšie ako chladná dokonalá profesionalita. Rád sa prídem nabiť vašou energiou i na budúce.
V ten večer som bol hrdý, že som Vranovčan.
GRATULUJEM VŠETKÝM. MOJA POKLONA."

Miro Mihaľ
textár, dramaturg, réžisér, herec
Vranovské chodúľové divadlo

"Predstavenie poskytlo veľmi pozitívny obraz Rómov. FS Vranovčan ukázal jeden pozitívny aspekt ich života – schopnosť tancovať a hrať a bol vďaka výkonom súboru vykreslený dokonale, len tak hocikde sa to nevidí. Možno by sa súbor s týmto projektom mohol prezentovať v Bruseli – lebo zatiaľ sú aj tam Rómovia vnímaní tak, akí sú – avšak ich pozitívna stránka ostáva nevidená.

Názov predstavenia Čierno-Biely Svet a aj vstupenka v čierno-bielom prevedení môže byť považovaná za symbol nezlučiteľnosti. Napriek tomu sa príbeh predstavenia končil pozitívne, spojením nezlučiteľného. Zatiaľ iba v tomto umeleckom stvárnení, ako to má v umeleckých príbehoch byť. Raz však k tomu naozaj dôjde, podobne ako na opačnej strane zemegule, kde sa udialo zblíženie rás.

Tento námet presahuje súčasné spoločenské a politické postoje nielen obyvateľov Slovenska. Týka sa témy, s ktorou sa európska časť sveta bude vyrovnávať - zmiešané manželstvá. Je to téma provokatívna a taká smie byť. Umeniu je dovolené byť prvým, kto aj také citlivé veci má pravo prezentovať so všetkými rizikami, ktoré to prináša.

Tento príbeh bol z môjho laického pohľadu prezentovaný tanečným a speváckym prevedením, vrátane divadelných a kabaretných vložiek tak presvedčivo a dokonale, že provokatívnosť námetu bola takmer neviditeľná. Naopak, bolo vidieť skutočnú umeleckú kvalitu, porovnateľnú s profesionálmi, ktorí sú za takýto výkon žiadaní a obdivovaní."

prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút psychológie

Reakcie po predstavení vo forme dlhšieho listu: